Audiovizuální centrum Silicon Hill

AVC SH – Nemožné ihned, zázraky do tří dnů…

Spolupráce

Audiovizuální centrum Silicon Hill spolupracuje s mnoha partnery. Naším nejbližším je samozřejmě náš studentský klub Silicon Hill, na většině jím pořádaných akcí nechybíme s naší technikou. Jako součást Studentské unie ČVUT také spolupracujeme na akcích pořádaných SU, ať už přímo technickým zajištěním nebo jen výpůjčkou techniky.

Mezi naše důležité partnery patří Mediawork group s r.o., se kterým spolupracujeme především při zajištění technologie pro live video streaming.

Ač AVC.SH disponuje množstvím techniky, na některé akce jí bylo a je stále málo. Proto spolupracujeme s firmami B-Live (zvuková technika) a S-Light (světelná technika), která nám také často pomáhá s dopravou naší techniky na místo určení.

Ve video oblasti dále spolupracujeme s Audiovizuálním centrum studentů ČVUT, z.s., které v dávných dobách vzniklo z AVC.SH. V té době bylo AVC zaměřeno na práci s videem, streaming a záznamy z přednášek i na uměleckou tvorbu.

Okolo ČVUT existuje velké množství studentských organizací. Jednou z nich je mezinárodní organizace IAESTE, s jejíž částí na ČVUT spolupracujeme pravidelně na technickém zajištění jejich akcí, od přednášek přes kulturní a společenské akce po veletrhy.

Mezi naše dlouholeté partnery patří Divadelní a filmová společnost Zity Kabátové, se kterou spolupracujeme především na jejích Letních filmových táborech.

Naším důležitým partnerem je společnost Flamesite pracující v oblasti obrazové post-produkce. Spolupracujeme na společných video projektech i  v oblasti vzdělávání.

Nejnovějším partnerem je sdružení CESNET, z. s. p. o. , se kterým spolupracujeme v oblasti 4k video techniky a které nám poskytlo úložný prostor pro zálohy našich videí na Datových úložištích CESNETDatová úložiště CESNET jsou podporována projektem eIGeR (Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech, CZ.1.05/3.2.00/08.0142), který je financován v rámci Operačního programu VaVpI, a projektem Velká infrastruktura CESNET (LM2010005) financovaného v rámci programu Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI.

http://avc.siliconhill.cz/spoluprace/