Audiovizuální centrum Silicon Hill

AVC SH – Nemožné ihned, zázraky do tří dnů…

IAESTE UnDeRGround fest vol.2

Akce pořádaná IAESTE Praha v baru Desítka na Strahově. AVC.SH již tradičně akci nazvučilo i nasvítilo. S sebou jsme měli celou světelnou i zvukovou aparaturu. Několik fotografií z rukou Ondřeje Szonyi přikládáme, další naleznete v jeho albu na facebooku.