Audiovizuální centrum Silicon Hill

AVC SH – Nemožné ihned, zázraky do tří dnů…

Akce prvák 2012

Akce prvák je tradiční akcí pořádanou klubem Silicon Hill pro nově příchozí studenty na Strahov. Během akce jsou představeny veškeré činnosti klubu včetně projektů a akademií. Projekty i akademie zde mají i prostor pro své stánky se svojí prezentací. Na akci se také prezentují další, především zájmové kluby Studentské unie ČVUT. Akce se
již pravidelně koná ve strahovské menze.

AVC.SH se zde především představuje tak, že prezentující jsou vidět a je jim i rozumnět 😉